coś mocniejszego


coś mocniejszego
Silny napój alkoholowy, na przykład wódka czy whiskey
Eng. Potent liquor such as vodka or whiskey

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • coś mocniejszego — {{/stl 13}}{{stl 7}} wódka, wysokoprocentowy alkohol : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mam tylko piwo, ale mogę skoczyć po coś mocniejszego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • coś — 1. pot. Coś koło tego «mniej więcej tyle»: – Ilu ich było? – Ze dwudziestu. Coś koło tego. TV talk 2000. 2. Coś niecoś «trochę, niewiele»: Powtarzał klasę i coś niecoś pozostało mu w głowie z ubiegłego roku. H. Ożogowska, Głowa. Coś mocniejszego… …   Słownik frazeologiczny

  • mocny — 1. Coś mocniejszego «alkohol»: Napije się pan kawy? (...) A może coś mocniejszego? Whisky albo koniak? M. Bielecki, Dziewczyna. 2. Czyjaś mocna, silna strona; czyjś mocny punkt «dziedzina, w której ktoś się dobrze orientuje, cecha, umiejętność,… …   Słownik frazeologiczny

  • mocny — mocnyni, mocnyniejszy 1. «odznaczający się (dużą) siłą, mocą; znamionujący siłę, moc; silny, potężny, krzepki, energiczny» Mocny mężczyzna. Mocna kobieta. Mocne zwierzę. Mocna budowa ciała. Mocny uścisk dłoni. Wołać mocnym głosem. ∆ jęz. Syla …   Słownik języka polskiego

  • Rafał A. Ziemkiewicz — Rafał Aleksander Ziemkiewicz (born September 13 1964) is a Polish political fiction and science fiction author and journalist. During his studies at the University of Warsaw (Polish language and literature) in 1984 he joined SFAN science fiction… …   Wikipedia

  • Michnikowszczyzna. Zapis choroby — is a Polish book written by Rafał Ziemkiewicz. The title might be translated as: Michnik ness. Case history. It presents an analytical and critical view of Adam Michnik, the founder and editor in chief of Gazeta Wyborcza (second biggest daily… …   Wikipedia

  • marycha — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. marychaysze, blm, środ. {{/stl 8}}{{stl 7}} marihuana : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wokół kawiarni serwujących legalną marychę lub haszysz bez problemu zażyć można coś mocniejszego. (NCz) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mocny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, mocnyni, mocnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który ma dużą siłę fizyczną lub psychiczną : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mocny człowiek. Mocny cios. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wymknąć się — 1. Coś wymyka się komuś z rąk, spod kontroli «ktoś przestaje nad czymś panować, ktoś przestaje mieć wpływ na coś»: Czując, że władza mu się z rąk wymyka, Abner szukał sposobu mocniejszego ugruntowania swej pozycji (...). Z. Kosidowski, Opowieści …   Słownik frazeologiczny

  • wymykać się — 1. Coś wymyka się komuś z rąk, spod kontroli «ktoś przestaje nad czymś panować, ktoś przestaje mieć wpływ na coś»: Czując, że władza mu się z rąk wymyka, Abner szukał sposobu mocniejszego ugruntowania swej pozycji (...). Z. Kosidowski, Opowieści …   Słownik frazeologiczny